Blogs

Welkom

Veranderingen in onze omgeving lijken elkaar in een steeds sneller tempo op te volgen en zijn als het ware een constante factor in ons leven geworden. Niets blijft wat het is …

Binnen organisaties vergt dat van mensen aanpassing aan (wat men soms zelf denkt) dat er van hen verwacht wordt. Veelal is dat ‘meebewegen’ en output blijven leveren. Te weinig wordt stil gestaan bij het welkom heten van gevoelens van onrust of onzekerheid die een transitiefase met zich mee brengt. De zogenaamde weerstand. En hier bij stil (durven) staan is exact waar het om gaat. Aandacht voor de mens en zijn/haar eigen innerlijke proces.

Het is van wezenlijk belang dat medewerkers in staat worden gesteld zich te kunnen verbinden met de nieuwe identiteit van de organisatie. Waarom doen we wat we doen, wat brengt ons dat, wat niet (waar wordt afscheid van genomen) en wat hebben we in deze fase nodig? Veiligheid en vertrouwen bieden en de échte dialoog met elkaar aan gaan, zijn hierbij onmisbaar. Alleen binnen deze context van ‘alles welkom heten’ is het mogelijk dat mensen zich opnieuw gaan verbinden aan de organisatie(doelen). Zo worden ze geholpen hun werk en ambities opnieuw vorm en betekenis te geven. Voor zichzelf, alsook voor de organisatie. Alleen zo ontstaat win-win.

Ik begeleid mensen, teams en organisaties bij processen van transitie, waarbij goed afscheid nemen (en aandacht voor de pijn van de verandering), de échte dialoog voeren, betekenisgeving en werkelijke verbinding centraal staan.

Patrick Stalpers